Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan “on amendments and additions to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan” No. 139 – 6 from 15 August 2000 “on approval of the list of types of special technical means intended for secret obtaining of information during search operations”.

NÜSXƏ № 1

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ

 

QƏRAR

 

№ 212-23

 

Bakı şəhəri, “15” sentyabr 2006 il

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya

 alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin

siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 avqust tarixli 139-6 nömrəli 

qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə

 

1.     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 avqust tarixli 139-6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin növlərinin siyahısı”na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin;

 

-      3 –cü bənddə “rabitə kanallarından” sözlərindən sonra “və güc kabel xətlərindən” sözləri əlavə edilsin;

 

-      4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

“Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması zamanı istifadə olunan proqram və xüsusi texniki vasitələr;

 

-      15-ci bənddə “üçün” sözündən sonra “proqram və” sözləri əlavə edilsin;

 

-      15-ci bənddən sonra aşağıdakı redaksiyada 16-cı bənd əlavə edilsin; 

 

“16. Elektron rəqəmli şifrlənmiş məlumatların açılışı üçün proqram və xüsusi texniki vasitələr”.

 

2.     Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

  

         Azərbaycan Respublikasının

                      Baş naziri                                                                                                A.Rasi-zadə