Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində terrorçuluğa qarşı mübarizə üzrə Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələr

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçı dövlətlərinin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında Saziş (25.11.1998);

2. Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçı dövlətlərinin terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında Müqavilə (04.06.1999);

3. Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçı dövlətlərinin kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında Saziş (01.06.2001);

4. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazilərində birgə antiterror tədbirlərinin təşkili və keçirilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsinə dair Protokol (07.10.2002).

5. Cinayət mühakimə icraatı iştirakçılarının müdafiəsi haqqında Saziş (28.11.2006)

6. Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsi haqqında Saziş (22.05.2009).