Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai əlaqələr şöbəsinin məlumatı

11 oktyabr 2019-cu il

15:00

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilmələrinə qarşı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kompleks mübarizə tədbirləri davam edir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 218.2 (cinayətkar birlikdə iştirak etmə) və 279.1-ci (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etmə) maddələri ilə aparılan cinayət təqibi üzrə əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, “Abu İbrahim Dağıstani” dini ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarında partlayıcı qurğular üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 1971-ci il təvəllüdlü Güləliyev Bəhram Tağıbəy oğlu 2003-cü ildə qeyri-leqal yollarla Əfqanıstan ərazisinə keçib və oradakı qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub.
Bəhram Güləliyev barəsində başlanılan cinayət işi üzrə beynəlxalq axtarış tədbirləri çərçivəsində, sonuncu Pakistan İslam Respublikasında saxlanılaraq 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilib.
Müəyyən olunub ki, Bəhram Güləliyev beynəlxalq terror təşkilatlarını kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə hazırladığı partlayıcı qurğularla təchiz edib, əcnəbilərdən ibarət qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində partlayıcı qurğuların hazırlanması üzrə təlimlər aparıb, eləcə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını həmin silahlı münaqişələrə cəlb edib.
Davam edən araşdırmalarla, Əfqanıstan və Pakistanın sərhəd bölgələrində terror təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak edən, daha sonra tərkibində olduğu dəstənin digər üzvləri ilə birlikdə Suriya ərazisinə keçərək orada dini düşmənçilik zəminində aparılan döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 1988-ci il təvəllüdlü Süleymanov Telman Çərkəz oğlu, habelə onunla eyni vaxtda həmin terror qruplaşmalarının tərkibində Suriyanın Atma və digər şəhərlərində silahlı münaqişələrdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 1986-cı il təvəllüdlü Qasımov Elçin Tofiq oğlu ifşa olunaraq saxlanılıblar.
Həmçinin beynəlxalq terror təşkilatlarına qoşulduğuna görə hazırda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilmiş, 1982-ci il təvəllüdlü Abbasov Rasi Yaşar oğlunun 2014-cü ilin sentyabr ayında ölkə ərazisini tərk edərək Türkiyəyə, oradan isə xüsusi bələdçilər vasitəsilə qanunsuz yolla Suriya ərazisinə keçərək terror təşkilatına daxil olduğu, həmin cinayətkar birliyin tərkibində Suriyanın Cerablus, Rakka və digər şəhərlərində dini düşmənçilik zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirakı müəyyən edilib.  
Bəhram Güləliyev, Telman Süleymanov, Elçin Qasımov və Rasi Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir daha Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını hər hansı formada qanunsuz silahlı birləşmələrə cəlb edən şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb ediləcəkləri barədə xəbərdarlıq edir və radikal dini ideoloji təsir altına düşmüş vətəndaşları belə qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulmamağa çağırır.

VİDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hE6U9yn5M4Y

* * * * *

Отдел по общественным связям
СООБЩЕНИЕ

11 октября 2019 г.

15:00

Продолжаются комплексные меры Службы государственной безопасности (СГБ) по борьбе с привлечением под воздействием радикальных религиозных идей граждан Азербайджанской Республики к террористическим организациям и вооруженным конфликтам, осуществляемым этими организациями за пределами страны.
В результате оперативно-розыскных мероприятий уголовного преследования, проведенных по статьям 218.2 (участие в преступном сообществе) и 279.1 (участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Гюльалиев Бахрам Тагибей оглу, 1971 года рождения, осуществляющий деятельность под религиозным прозвищем «Абу Ибрагим Дагыстани» в международных террористических организациях как специалист по взрывным устройствам, нелегальным путем перешел на территорию Афганистана и вступил в действующие там незаконные вооруженные формирования.
В рамках международных розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному против Бахрама Гюльалиева, он был задержан в Исламской Республике Пакистан и в октябре 2019 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.
Установлено, что Бахрам Гюльалиев обеспечивал международные террористические организации взрывными устройствами, которые он изготавливал с использованием химических веществ, в составе иностранных незаконных вооруженных формирований проводил учения по изготовлению взрывных устройств, а также привлекал граждан Азербайджанской Республики к данным вооруженным конфликтам.
В результате продолженных расследований были разоблачены и задержаны гражданин Азербайджанской Республики Сулейманов Тельман Черкез оглу, 1988 года рождения, участвовавший в террористических учениях и вооруженных конфликтах на пограничных территориях Афганистана и Пакистана, затем, перейдя на территорию Сирии вместе с другими членами группировки, в состав которой он находился, участвовавший там в боях на почве религиозной вражды, а также гражданин Азербайджанской Республики Гасымов Эльчин Тофиг оглу, 1986 года рождения, который одновременно с ним в составе террористических группировок участвовал в вооруженных конфликтах в городе Атма и других населенных пунктах Сирии. 
Кроме того, установлено, что за вступление в международные террористические организации в настоящее время лишенный гражданства Азербайджанской Республики Аббасов Раси Яшар оглу, 1982 года рождения, покинув территорию страны в сентябре 2014 года, перешел в Турцию, а оттуда при содействии специальных проводников незаконным путем на территорию Сирии и вступил в террористическую организацию, в составе данной преступной группировки участвовал в проводимых на почве религиозной вражды вооруженных конфликтах в сирийских городах Джераблус, Ракка и др.
Бахрам Гюльалиев, Тельман Сулейманов, Эльчин Гасымов и Раси Аббасов привлечены к уголовной ответственности, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Служба государственной безопасности еще раз предупреждает о том, что лица, привлекающие граждан Азербайджанской Республики к какой-либо форме к незаконным вооруженным формированиям, будут выявлены и привлечены к ответственности, призывает граждан, попавших под радикальное религиозное идеологическое влияние, не присоединятся к таким незаконным вооруженным формированиям.