Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatı

18 sentyabr 2019-cu il

17:30

Azərbaycan Respublikası tərəflərdə saxlanılan əsir-girovların “hamının-hamıya” prinsipi əsasında azad olunması və gələcəkdə əsir-girov götürülən şəxslərin, eyni zamanda meyitlərin 3 gündən gec olmayaraq qaytarılmasını aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə 2016-cı ilin aprel ayında Ermənistan Respublikasına təklif etmişdir.  
Lakin kütləvi informasiya vasitələrində son günlər yayılmış məlumatlarda bildirilir ki, Ermənistan tərəfi işğal altındakı Kəlbəcər rayonunda 2014-cü ildə girov götürülərək qeyri-qanuni azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olan erməni hərbçiləri - Azərbaycan Respublikası ərazisində terror-təxribat əməllərinə görə həbs edilmiş Karen Kazaryan və cəbhənin Füzuli istiqamətində könüllü surətdə Azərbaycan Ordusuna təslim olmuş Araik Kazaryanla qarşılıqlı mübadilələrinə Azərbaycan tərəfinin hazır olmadığı barədə açıqlamalar vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası bir daha bildirir ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin, eləcə də xarici işlər nazirlərinin görüşlərində, habelə Dövlət Komissiyasının aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla 2017-ci və 2018-ci illərdə apardığı müzakirələr zamanı əsir-girovların “hamının-hamıya” formatında azad olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prinsipial mövqeyi dəfələrlə qarşı tərəfə çatdırılmışdır.
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Karen Kazaryan və Araik Kazaryan ilə mübadilə edilməsinə Azərbaycan tərəfinin hazır olması barədə Dövlət Komissiyası növbəti dəfə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara 11 sentyabr 2019-cu il tarixdə rəsmi məlumat vermişdir.
Dövlət Komissiyası ölkəmizin beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə daim əməl etdiyini yenidən diqqətə çatdırır, 7 sentyabr 2019-cu il tarixdə Rusiya Federasiyası və Ukrayna arasında əsirlərin “hamının-hamıya” mübadiləsini yüksək insanpərvərlik aktı kimi təqdir edir və bu humanizm nümunəsinə uyğun olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında əsir-girovların eyni prinsip əsasında qısa müddətdə azad edilməsinə tərəfdar olduğunu bir daha bəyan edir.

* * * * *

Государственная комиссия: Азербайджан готов к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на Карена Казаряна и Араика Казаряна

18 сентября 2019 г.

В апреле 2016 года Азербайджанская Республика при посредничестве соответствующих международных организаций предложила Республике Армения освобождение содержащихся сторонами пленных и заложников по принципу «всех на всех» и возвращение в дальнейшем лиц, взятых в плен и заложники, а также тел не позднее трех дней.
В Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, вопреки этому в сообщениях, распространенных в последние дни в средствах массовой информации, отмечается, что армянская сторона выступает с заявлениями о неготовности азербайджанской стороны к взаимному обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники в 2014 году в оккупированном Кяльбаджарском районе и незаконно осужденных на наказание в виде лишения свободы, на армянских военнослужащих, граждан Республики Армения Карена Казаряна, задержанного за террористическо-диверсионные действия на территории Азербайджанской Республики, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося азербайджанской армии на физулинском направлении фронта.
Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан еще раз заявляет, что на встречах руководителей Азербайджана и Армении, министров иностранных дел при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в ходе обсуждений, проведенных Государственной комиссией с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах, до противоположной стороны неоднократно доводилась принципиальная позиция Азербайджанской Республики об освобождении пленных и заложников в формате «всех на всех».
11 сентября 2019 года Государственная комиссия в очередной раз официально информировала соответствующие международные организации о готовности азербайджанской стороны обменять Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на Карена Казаряна и Араика Казаряна.
Государственная комиссия вновь доводит до внимания постоянное соблюдение нашей страной норм и принципов международного гуманитарного права, одобряет состоявшийся 7 сентября обмен пленными «всех на всех» между Российской Федерацией и Украиной как акт высокой человечности, и в соответствии с этим примером гуманизма еще раз заявляет о своей поддержке освобождения в короткий срок пленных и заложников между Азербайджаном и Арменией на основе того же принципа.

* * * * *

The Azerbaijani State Commission on Prisoners of War, Hostages and Missing People press release

September 18, 2019

Azerbaijan proposed to the Armenian side in April 2016 to exchange the captives held by the parties according to the "all for all" principle, as well as the people to be in captivity or hostages taken in the future, including the return of the bodies of the dead no later than three days through the mediation of the corresponding international organizations.
But according to the recent information spread by the media, the Armenian side said that Azerbaijan is not ready to exchange the hostages taken in the occupied Kalbajar district in 2014 and illegally convicted Dilgam Asgarov and Shahbaz Guliyev for Armenian citizens and servicemen Karen Kazaryan, arrested for terrorist and provocative acts in the territory of Azerbaijan, and Araik Kazaryan, who voluntarily surrendered to the Azerbaijani army in the direction of the Fizuli district of the frontline.
The Azerbaijani State Commission on Prisoners of War, Hostages and Missing People reiterates that it has repeatedly expressed its principled position in connection with the exchange of prisoners and hostages according to the "all for all" principle to the opposite side during the meetings of the Azerbaijani and Armenian leaders through the mediation of the co-chairmen of the OSCE Minsk Group, as well as foreign ministers and during the discussions held by the State Commission in 2017 and 2018 with the corresponding international organizations.
The State Commission once again officially informed the international organizations about the readiness to exchange Dilgam Asgarov and Shahbaz Guliyev for Karen Kazaryan and Araik Kazaryan on September 11, 2019.
The State Commission reiterates that Azerbaijan always complies with the norms and principles of international humanitarian law, considers the exchange of prisoners of war between Russia and Ukraine on September 7, 2019 as an act of humanity. Following the example of this act of humanism, the State Commission reiterates that it supports the release of prisoners of war of Azerbaijan and Armenia in the short term according to the same principle.