Xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri İçərişəhər və Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar

28 mart 2019-cu il

22:20

Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının yaranmasının 100 illiyi, dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarının peşə bayramını münasibətilə ölkəmizdə səfərdə olan xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və onların rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri martın 28-də İçərişəhər və Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar.
Əvvəlcə İçərişəhərdə olan qonaqlara UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilmiş “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu, burada aparılan təmir, abadlıq və bərpa işləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, İçərişəhər ərazisində müxtəlif əsrlərə aid nadir tarix-memarlıq abidələri qorunub saxlanılır.
İçərişəhərlə tanışlıq orta əsr Şərq memarlığının şah əsəri, dünya əhəmiyyətli tarix-memarlıq abidəsi olan “Şirvanşahlar” saray kompleksini ziyarətlə başlayıb. Məlumat verilib ki, XV əsrin əvvəllərində inşa olunmuş tarixi abidənin tikililəri İçərişəhərin təpələrindən birinin ən hündür nöqtəsində yerləşir. O, Xəzər dənizindən və şəhərin ətrafındakı yüksəkliklərdən aydın görünür. Kompleks bu günədək tarixi-memarlıq üstünlüyünü saxlamaqdadır.
Gəzinti zamanı qonaqlara paytaxt Bakının qədim tarixi rəmzlərindən biri Qız qalasının özünəməxsus memarlıq xüsusiyyətləri barədə də məlumat verilib. Bildirilib ki, eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə inşa olunan Qız qalası XII əsrdə bərpa edilib. Hündürlüyü 28 metr, diametri 16-16,5 metr olan abidə silindr formalı əsl qaladan və cənub tərəfdən ona bitişən iri dayaq tikilidən ibarətdir. Dünya əhəmiyyətli bu abidənin qorunub saxlanması və mövcud görkəmdə gələcək nəsillərə çatdırılması üçün Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında 2009-2013-cü illərdə burada konservasiya işləri aparılıb.
Qonaqlar İçərişəhərdəki Miniatür Kitab Muzeyi ilə də tanış olublar. Məlumat verilib ki, 2002-ci ildə fəaliyyətə başlayan muzeyin yaradıcısı və təsisçisi, Əməkdar mədəniyyət işçisi Zərifə Salahovadır. Hazırda muzeydə 39 rəfdə 5700 nüsxədən artıq kitab nümayiş etdirilir. Yetmişdən çox ölkədə çap olunmuş bu kitabların ən kiçiyinin ölçüləri 0,75x0,75 millimetrdir. Üç kitab isə 2x2 millimetr formatındadır. Fəaliyyət göstərdiyi illərdə 160-dan çox miniatür kitab buraxan, dünyada unikallığı ilə seçilən muzeyin fəaliyyətinə 600-dən artıq məqalə həsr edilib. Burada, eyni zamanda, 100-dən çox kitabın təqdimatı keçirilib.
Sonra qonaqlar dünya memarlığının nadir incilərindən sayılan Heydər Əliyev Mərkəzində olublar.
Məlumat verilib ki, Mərkəzin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, azərbaycançılıq ideologiyasının və Ulu Öndərin irsinin dərindən öyrənilməsinə və tədqiqinə yönəlib. Mərkəzin həyata keçirdiyi layihələr Azərbaycan tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin və digər milli sərvətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinə, elmin, təhsilin, mədəniyyətin, səhiyyənin, idmanın, ekologiyanın və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin dəstəklənməsinə və inkişafına xidmət edib.
Mərkəzin ən cəlbedici hissələrindən biri olan Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq qonaqların böyük marağına səbəb olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ərəfəsində açılmış bu muzeydə Ulu Öndərin həm sovet dövründə, həm də ölkəmizin müstəqilliyi illərində fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif aspektləri ilə virtual şəkildə məlumatlandırılıb. Qonaqlar Heydər Əliyevin xüsusi xidmət orqanlarındakı 25 illik fəaliyyətini əks etdirən sənədlər, fotolar, dahi şəxsiyyətin çalışdığı illərdə hərbi və mülki geyimləri, iş masası, şəxsi əşyaları, müxtəlif illərdə layiq görüldüyü orden və medallar, dünya ölkələrinin rəhbərləri tərəfindən aldığı hədiyyələrə baxıblar.
Heydər Əliyev Mərkəzinin birinci mərtəbəsində fəaliyyət göstərən “Azərbaycan inciləri: tarixin axarında” adlı sərgidə qonaqlar Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərini, həmçinin mədəniyyətinin müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən eksponatlarla tanış olublar.
Mərkəzin “Mini Azərbaycan” sərgisində Bakıda və eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində yerləşən və tarixi-memarlıq əhəmiyyətinə malik 45 binanın maketi sərgilənir. Tur-aksiya iştirakçılarına sərgilənən binaların tarixi və memarlığı haqqında ətraflı məlumat verilib.
Qədim İçərişəhər və əzəmətli Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq qonaqlarda böyük təəssürat oyadıb.

****

Руководители зарубежных спецслужб ознакомились с Ичеришехер и Центром Гейдара Алиева

28 марта руководители зарубежных спецслужб и возглавляемые ими делегации, находящиеся с визитом в нашей стране по случаю 100-летия создания органов безопасности Азербайджана, профессионального праздника сотрудников органов государственной безопасности и внешней разведки, ознакомились с Ичеришехер и Центром Гейдара Алиева.
Гости, посетившие вначале Ичеришехер, были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проделанном здесь ремонте, работе по благоустройству и реставрации. Было отмечено, что на территории Ичеришехер хранятся уникальные историко-архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.
Ознакомление с Ичеришехер началось с посещения шедевра средневековой восточной архитектуры – дворцового комплекса Ширваншахов, являющегося историко-архитектурным памятником мирового значения. Было отмечено, что строения исторического памятника, возведенного в начале XV века, расположены на самой высокой точке одной из возвышенностей Ичеришехер. Он отчетливо виден с Каспийского моря и прилегающих к городу высот.
Во время прогулки гости также были проинформированы о специфических архитектурных особенностях одного из древних исторических символов столицы Баку – Девичьей башни. Было отмечено, что Девичья башня, построенная в VII-VI веках до н.э., реставрирована в ХII веке. Памятник высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из собственно башни цилиндрической формы и прилегающего к ней с южной стороны опорного строения. Для сохранения этого памятника мирового значения и передачи его в нынешнем виде грядущим поколениям по поручению Президента Ильхама Алиева в 2009-2013 годах здесь были проведены работы по консервации.
Гости также ознакомились в Ичеришехер с Музеем миниатюрной книги. Было отмечено, что создателем и учредителем музея, начавшего функционировать в 2002 году, является заслуженный работник культуры Зарифа Салахова. В настоящее время в музее на 39 полках представлено более 5700 экземпляров книг. Размеры самой миниатюрной из этих книг, напечатанных более чем в семидесяти странах, составляют 0,75х0,75 миллиметра. А три книги напечатаны в формате 2х2 миллиметра. Деятельности музея, выпустившего в годы функционирования более 160 миниатюрных книг и отличающегося уникальностью во всем мире, посвящено более 600 статей. Здесь состоялась презентация более 100 книг.
Затем гости побывали в Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.
Было проинформировано, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера. Проекты, реализуемые Центром, служат популяризации и пропаганде на международной арене истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана, поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных отраслей экономики.
Ознакомление с Музеем Гейдара Алиева, являющимся одним из самых привлекательных частей Центра, вызвало у гостей большой интерес. В этом Музее, открывшемся в преддверии 90-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, в виртуальном формате представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны. Гости посмотрели документы, фотографии, отражающие 25-летнюю деятельность Гейдара Алиева в органах спецслужб, военную и гражданскую одежду гениальной личности в годы его деятельности, его рабочий стол, личные вещи, ордена и медали, подарки, принятые от руководителей мировых стран.
На демонстрируемой на первом этаже Центра Гейдара Алиева выставке «Жемчужины Азербайджана: в потоке истории» гости ознакомились с экспонатами, отражающими все периоды истории Азербайджана, а также различные сферы нашей культуры.
На выставке «Мини Азербайджан» Центра экспонируются макеты 45 зданий историко-архитектурного значения, расположенных в Баку и других регионах Азербайджана. Гости были подробно проинформированы об истории и архитектуре экспонируемых зданий.
Ознакомление с Ичеришехер и грандиозным Центром Гейдара Алиева произвело на гостей богатое впечатление.

AZƏRTAC